Вітаю Вас, Гість

 Положення про методичну раду

Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ватутінської міської ради Черкаської області

 

І. Загальні положення

1.1. Методична рада є консультативним органом, покликаним сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5.

Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та міськвно, що стосуються сфери її діяльності, даним Положенням.

1.2. Головною метою діяльності методичної ради є:

- вироблення стратегічних напрямків розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;

- оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- узгодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програм та навчального обладнання щодо можливості надання їм рекомендації ВНЗ.

ІІ. Основні завдання методичної ради

2.1. На методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

- вироблення пропозицій щодо вдосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання;

- аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та інформаційного забезпечення школи;

- погодження запропонованих навчальних планів і програм, підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчальної, виховної, методичної літератури, дидактичних і програмних засобів;

- вивчення передового педагогічного досвіду і пропозиції щодо його запровадження у практику;

- вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (конференцій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо).

- затвердження планів ШМО

 

ІІІ. Організація роботи методичної ради

    1. Методична рада створюється на один навчальний рік і діє відповідно до свого плану роботи; збирається на свої засідання не менше 4 разів на рік.
    2. Методична рада планує свою роботу відповідно до покладених на неї завдань, проблемної науково-методичної теми школи. Методична рада зобов’язана винести свої рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на розгляд. Методична рада може покласти обовязки щодо організації науково-методичної роботи на ШМО
    3. Засідання методичної ради фіксується у протоколах.

Склад методичної ради

Довбуш  Марія Григорівна - голова методичної ради

                                      

Архипенко Тетяна Іванівна - заступник директора школи з НВР

Бойко Людмила Вікторівна - заступник директора школи з  ВР                          

 Галущенко  Ольга Василівна -   керівник методичного об’єднання вчителів філологічного циклу

 Гаврищук    Інна Петрівна  -  керівник методичного об’єднання  вчителів математики, фізики,   інформатики.

 Доденко   Ніна Миколаївна   -  керівник вчителів методичного об’єднання природничо-гуманітарного циклу.

Марченко Світлана Валентинівна - керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів

План

роботи методичної ради Ватутінської загальноосвітньої школи

 І – ІІІ ступенів №5 на 2019-2020 н.р.

Основні завдання методичної ради школи

Організація діяльності шкільних методичних об’єднань, роботи вчителів-наставників;

аналіз результатів вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;

аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів ;

аналіз проведення Всеукраїнських олімпіад учнів з базових навчальних дисциплін;

надання методичної допомоги вчителям.

Науково – методична проблема міста:

«Формування моделі випускника Нової Української Школи засобами психолого – педагогічної взаємодії в освітньому процесі».

Науково – методична проблема школи :

«Використання сучасних педагогічних технологій як засобу розвитку особистостів освітньому процесі».

Тематика засідань методичної ради

2019-2020 н.р.

Засідання 1 (серпень)

1. Про підсумки результативності методичної роботи у 2018/2019   навчальному році. Завдання на 2019/2020 навчальний рік.

 АрхипенкоТ.І.

2. Ознайомлення з планом роботи методичної ради на 2019 – 2020 н.р. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Довбуш М.Г.

3. Про схвалення планів м/о та структури методичної роботи.

Голови м/о

4. Про організацію другого етапу роботи над єдиною науково - методичною проблемою школи. Обговорення плану роботи.

Довбуш М.Г.

5. На шляху до Нової української школи. Обговорення заходів із впровадження державних стандартів освіти в 2019/2020 навчальному році.

Марченко С.В.

6. Про підготовку учнів до участі в шкільному етапі предметних олімпіадз базових дисциплін.

Архипенко Т.І.

7. Про проведення предметних тижнів. Погодження графіка.

Бойко Л.В.

8. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Засідання 2 (листопад )

 

1. Про сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості.

 Гаврищук І.П.

2. Про підсумки І етапу проведених учнівськихолімпіад з базових дисциплін та  участь переможців  у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіадах, конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт МАН.

Архипенко Т.І.

3. Про  участь вчителів школи у І турі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності  «Вчитель року-2020».

Довбуш М.Г.

4. Про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальном уроці.

Круть В.П.

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Бойко Л.В.

Засідання 3 (січень)

1. Про роботу за І семестр та підсумки моніторингу якості освіти  в закладі за І семестр 2019/2020 навчального року.

Архипенко Т.І.

2. Про створення умов для формування креативного мислення учнів через впровадження інноваційних технологій в   освітній процес.

3. Творчий звіт  учителів, які  атестуються ( Галущенко О.В., Ковтун Н.І.)

4. Про діяльність роботи методичної ради щодо вдосконалення якості проведення уроків в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

Довбуш М.Г.

5. Про  участь педагогічних працівників у міському етапі виставки ППД  «ОсвітаЧеркащини».

Довбуш М.Г.

6. Про підсумки курсової перепідготовки у 2019 році.

  Архипенко Т.І.

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 Марченко С.В.   

Засідання 4 (березень)

1.Діяльність  класних колективів щодо реалізації шкільної виховної проблеми.

Бойко Л.В., Галущенко О.В., Арутюнян Л.О.

2. Робота вчителів – предметників  щодо  підготовки випускників  до проходження ДПА у формі ЗНО.            

3. Про схвалення  робіт педагогів закладу для участі у міській виставці ППД .

 Члени МР

4. Результативність школи олімпійського резерву: позитивні зрушення та проблеми.

 Архипенко Т.І.

 

Засідання 5 (травень)

1.Про результати чергової атестації вчителів.

Круть В.П.

2. Про підсумки проведення предметних тижнів.

Голови м/о

3. Про дотримання  нормативних документів  та методичних рекомендацій, які регламентують НУШ

Короленко Л.Г.,        Макаренко А.П.