Вітаю Вас, Гість

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільне методичне обєднання вчителів

 

1.Загальні положення

 Це положення регламентує діяльність  методичного обєднання вчителів, які працюють у закладі. 

Шкільне методичне об’єднання ( ШМО) – це добровільне об’єднання вчителів, створене з метою забезпечення умов для ефективної роботи та реалізації їхніх творчих задумів.

ШМО у визначенні змісту роботи керується Законами України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими й нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням. ШМО здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної  середньої освіти.

2.Створення шкільного методичного обєднання

Шкільне МО створюється, якщо в ЗНЗ троє або більше вчителів одного фаху.у  разі відсутності такої кількості педагогів у ЗНЗ створюють міжпредметне методичне об’єднання вчителів подібного фаху.Керує роботою ШМО голова, якого обирають члени методичного обєднання строком на три роки.У разі рівної кількості голосів під час голосування рішення ухвалює директор ЗНЗ.

Голова ШМО повинен мати вищу або першу кваліфікаційну категорію.

3. Діяльність шкільного методичного обєднання

Голова  ШМО планує роботу на навчальний рік, що включає проведення засідань , семінарів-практикумів, роботу в період між засіданнями, а також ведення документації.

Засідання ШМО проводять 4-5 разів упродовж навчального року.План роботи ШМО складає голова з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу .Затверджує річний план роботи методична рада .

Перелік основних питань, які порушують на засіданнях ШМО:

·вивчення навчальних програм, інструктивних і методичних листів МОН,підручників, посібників;

·ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літера

·турою, фаховою пресою;

·обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

·заслуховування й обговорення доповідей, що стосуються актуальних проблем навчання й виховання учнів;

·складання й обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень школярів;

·аналіз якості знань, умінь, навичок вихованців;

·аналіз відвіданих уроків і заходів;

·творчі звіти вчителів за навчальний рік;

·звіти педагогів про проходження курсової підготовки;

·звіти вчителів про роботу, спрямовану нам вирішення науково-методичної проблеми;

·планування й підготовка предметних тижнів

·підготовка й обговорення завдань до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів.

 Шкільне методичне об’єднання  підзвітне методичній раді й адміністрації ЗНЗ

 

ПЕДАГОГІЧНЕ ГРОНО
Методичне об’єднання класних керівників
 
 

Голова: Сливка Ірина Олегівна, заступник директора з виховної роботи, спеціаліст

Класоводи:

Короленко Людмила Григорівна – 1 клас

Дяченко Наталка Олексівна – 2 клас

Довбуш Марія Григорівна – 3-А клас

Калиушко Людмила Вікторівна – 3-Б клас

Марченко Світлана Валентинівна  - 4 клас

Класні керівники:

Клапоушенко Оксана Іванівна – 6 клас

Круть Василь Павлович – 7 клас

Галущенко Ольга Василівна – 8 клас

Доденко Ніна Миколаївна – 9 клас

Фортеленко Інна Миколаївна – 10 клас

Оксанич Олена Іванівна – 11 клас

Арутюнян Людмила Олександрівна – 5 клас 

Кафедра вчителів початкових класів

 

Голова: Марченко Світлана Валентинівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,«старший учитель».

Довбуш Марія Григорівна,  заслужений учитель України, учитель –методист,вища кваліфікаційна категорія.

Дяченко Наталка Олексівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,«старший учитель».

Калиушко Людмила Вікторівна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Короленко Людмила Григорівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель».

Кафедра вчителів філологів

 

Голова: Галущенко Ольга Василівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Архипенко Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»

Шинкарьова Валентина Михайлівна, вчитель української мови та літератури спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель».

Арутюнян Людмила Олександрівна,вчитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, « старший учитель»

 

Кафедра вчителів фізики, математики, інформатики

 

Голова: Вавілова Таміла Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, « старший учитель».

Бондаренко Костянтин Миколайович, вчитель інформатики, спеціаліст першоїї  кваліфікаційної категорії.

Клапоушенко Оксана Іванівна, вчитель математики і фізики,спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Гаврищук Інна Петрівна, директор школи, вчитель фізики,спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 

Кафедра вчителів природничо-гуманітарних наук

 

Голова: Оксанич Олена Іванівна , вчитель біології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Доденко Ніна Миколаївна, вчитель географії, екології,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, « старший учитель»

Добровольська Олександра Анатоліївна, вчитель історії, правознавства, спеціаліст.

 

Кафедра вчителів іноземної мови

Голова: Приблуда Інна Вікторівна, вчитель англійської мови, спеціаліст

Мельниченко Олена Миколаївна,  вчитель англійської мови, спеціаліст