Вітаю Вас, Гість

Запрошуємо відвідати наш методичний кабінет – творчу лабораторію вчителів.

Завідувач методичним кабінетом Архипенко Т.І., заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

 

 

 

 

Положення про методичний кабінет

Ватутінської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №5 Ватутінської міської ради

 

1.Методичний кабінет школи є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішкільної методичної роботи і кафедр школи .

2.Методичний кабінет створено в окремому приміщенні.

3.Основними завданнями методичного кабінету є:

а) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

б) координація колективних форм і методів роботи та самозвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

 в) організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

4. Методичний кабінет проводить таку роботу:

а) створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

б) організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

в) займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

г) бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів:педагогічних читань, виставок,творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо

д) організовує наставництво, стажування молодих учителів;

ж) сприяє участі педагогічних працівників у науково -  методичній та експериментальній роботі ;

з) сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень науки та освітніх технологій

5. Керівництво методичним кабінетом у закладі освіти здійснює заступник директора з навчально - виховної роботи. У своїй роботі завідувач кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками ШМО, творчих груп учителів, бібліотекарем.

6.У ШМК зосереджуються такі матеріали:

*Конституція України, Закон про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно – нормативні документи МОН, головного управління освіти, міського методичного кабінету;

* планування закладу;

*кадри ( атестація, курси)

* документація ШМО ( план роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);

* програмне забезпечення навчально – виховного процесу;

* графік проведення методичних заходів з працівниками;

* науково – методична література;

* технічні засоби навчання;

* матеріали з позакласної роботи;

* банк даних педагогічних знахідок,досвіду ППД, освітніх технологій;

*аудіо-відеотека кращих освітянських доробок школи, міста;

* матеріали роботи з обдарованими дітьми;

* матеріали про освітні технології навчання;

* матеріали на виставку ППД ;

* портфоліо вчителів;

*підшивки інструктивних збірників МО, газет, журналів.

Педагогічна рада на засіданнях періодично заслуховує роботу методичного кабінету.

Педагогічний колектив працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження іноваційних технологій для формування креативної особистості в умовах НУШ»

 

Структура методичної роботи

Ватутінської ЗОШ №5 на 2019-2020 навчальний рік