Вітаю Вас, Гість


 Сучасні тенденції розвитку освіти, традиції, що склалися у школі, рівень і структура дитячої захворюваності, екологічна і соціоекологічна ситуація, потреба в підвищенні рівня загальної культури і культури здоров'я учнів — усе це переконує нас у необхідності визнання здоров'я однією з найважливіших людських цінностей, підґрунтям активного творчого життя, щастя й самодостатності будь-якої людини. Така робота в основному проводиться в садочках і школах України.

Центром такої діяльності у місті Ватутіне є Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Ватутінської міської ради Черкаської області, яка вже шостий рік поспіль системно й систематич­но проводить профілактичну роботу з дітьми, а саме: впливає на фізичний і психічний розвиток дитини, до певної міри коригує її взаємодію з навколишнім середовищем, формує здоровий спосіб життя в учнів. Така робота доводить, що тільки в школі мож­на комплексно впроваджувати засоби і методи соціальної та психологічної реабілітації дітей і молоді, сформувати в них потребу здорового способу життя, допомогти їм опанувати засоби збереження та зміцнення власного здоров'я. 

На основі окреслених підходів ми продовжуємо працювати за власною концептуальною моделлю Школи майбутнь­ого — Школи сприяння здоров'ю як центру культури  здоров’я.

 Ідея, мета створення 

  Провідна ідея Школи майбутнього — створення сприятливих умов для життєвого само­визначення і самореалізації дитини, спрямованих на її фізичний розвиток, соціальну адаптацію та духовне збагачення.

Основною метою є формування в учнів позитивної мотивації до здорового і безпечного способу життя, впровадження здоровязберігаючих технологій в навчально-виховний процес.


Структура та діяльність Школи майбут­нього   

Згідно з концепцією виховання ми визначили таку модель діяльнісно-цільової структури Школи майбутнього:

- навчальні предмети;

- лекторії:

Ø «Бережи своє здоров'я» (для учнів);

Ø «Здорова дитина — здорова нація» (для вчителів);

Ø «Здорова родина — здорова дитина» (для батьків);

- психологічна служба;

- формування здорового способу життя за програмою факультативів та  принципами позитивного виховання.

Матеріально-технічне забезпечення Школи майбутнього

Ефективність роботи Школи майбутнього — Школи здоров'я залежить від створення належ­них умов для цілісного розвитку й оздоровлення дитини. 

У Ватутінської загальноосвітньої школи І—III ступенів №5 Ватутінської міської ради Черкаської області:

ь2-х поверховий навчальний корпус, майстерня, спортивний зал укомплектований необхідним інвентарем: спортивним (м'ячі, обручі, скакалки, гантелі, гирі, тенісний стіл, бадмінтон, ДАРТС, лижі, шахи, шашки) та гімнастичним (мати, канати, «кінь», «козел», брусся, штанги, перекладина);

ь спортивний комплекс, який охоплює футбольний, волейбольний майданчик та смугу перешкод. Не­стандартне обладнання для проведення рухливих ігор;

ь медпункт для проведення щеплень, фізіоте­рапевтичних процедур та санації дітей, у якому є необхідне обладнання;

ь кабінет психолога, в якому проводяться індивідуальні та групові консультації, тренінги з учнями;

ь шкільна їдальня, що забезпечує дітей гаря­чим харчуванням.

Ми також взаємодіємо та використовуємо можливості установ, які нас оточують. З:

1 Ватутінською  міською організацією Товариства Червоного Хреста;

1Ватутінською міською радою;

1 Дитячим  дошкільним закладом загального розвитку  № 6 Ватутінської міської ради Черкаської області;

1 Міським палацом  культури;

1Дитячою бібліотекою;

1ВСЦССДМ;

1КМСД;

1ССД;

1ДЮСШ;

1 СЮТ;

1ЦСССМД;

1 Дитячою школою  мистецтв;

1Центральним  стадіоном  міста;

Здоров'язберігаючі технології - це:

ь Сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

ь Оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних норм);

ь Повноцінний та раціонально організований руховий режим;

ьПринцип позитивного виховання учнів. Взаємодія з батьками.

ь Формування уявлень про здоров’я як цінність, а також мотивацію на здоровий спосіб життя;

ьПрограми, методи, які спрямовані на виховання в учнів культури здоров’я, особистісних рис, що сприяють його збереженню та зміцненню.

Пальчикова гімнастика

- використовують різноманітні теми гімнастики для пальчиків: Змагання, Черепаха, Горобці, Гусенята, Коза, Гусак, Зайчик, Кружечки, Квіти, М’ячик, Замок, Гармошка, Човник, Гриб, Хто як пересувається, Дзеркало, Кроки, Добрий день. 

Технологія «Два каштанчики»

- два каштанчики можна використовувати для масажу долонь. Три і більше каштанчиків – при вивченні розрядів на уроках математики.

«Фараончик»

-       засіб заохочення. Вчитель масажує ручним масажером - пірамідою будь-яку частину тіла учня за його бажанням.

«Масажні м’ячики»

-       звичайні м’ячі із шипами, використовуються при роботі в парі. Діти не просто масажують один одного, а можуть у цей час займатися перевіркою знань з таблиці множення, відмінків, складу числа тощо. Використовуються не лише для закріплення математичних знань, а й для покращення кровообігу, стимуляції й релаксації певних груп м’язів.

«Рукавичка Діда Мороза»

- діти виконують цю вправу в парі. Використовується велика рукавичка, схожа на кухонну. Учень передає її з лівої руки на праву сусіда – і навпаки. Важливо – не впустити рукавичку і не допомагати іншою рукою.

Дотикотерапія «Ґудзики Попелюшки»

      - використовуються нашиті на тканину ґудзики, різні за розміром, формою та фактурою, з яких складається певне зображення. Діти повинні із заплющеними очима відгадати, що зображено на тканині, вказати взаємне розташування предметів, порахувати кількість ґудзиків. Ця вправа розвиває дрібні м’язи пальців, кисті руки, гнучкість та спритність обох рук, координацію рухів, окомір, розширює просторові уявлення учнів. Розвиває пам'ять, виховує охайність.

Самомасаж пляшками                          

 - використовуються пляшки, наповнені водою різного кольору. Пляшечкою як качалочкою масажуємо спочатку від кисті до плеча внутрішньої частини, потім зовнішньої лівої руки аналогічно діти масажують праву руку. Масаж грудей від пояса до підборіддя і в протилежному напрямі, а далі в парі учні один одному масажують спину від пояса до шиї  і від шиї до пояса. Всі вправи повторюються 3-4 рази. 

«Павутинка»

 Кожен школяр перед завданням  обирає собі кольорову фішку, потім діти за кольором об’єднуються у групи. Відповідно до кількості дітей у мікроколективі вчитель роздає конверти, в яких знаходяться букви слова, яке потрібно скласти. Наприклад, одній із груп  необхідно, щоб було слово квітка, в їхньому конверті 6 букв. Взявши літеру з конверта діти стають у коло в довільному порядку. Учитель оголошує слово, яке кожній групі треба скласти. Клубочок отримує той учень, який тримає букву, з якої починається дане слово. В даному випадку клубочок отримує учень, в якого буква «к». Цей учень називає іншу букву «в» і тримає за кінчик нитку, а клубок передає тому учню, у руках якого буква «і» і так до останньої літери.

Валеологічні паузи

 - використовують для налаштування учнів на позитивне сприйняття навколишнього світу на початку робочого дня.

Крупяний мішечок

- найкраща профілактика сколіозу та короткозорості. Круп’яний мішечок, невеличкий (10 – 15 см.), із зашитою в ньому крупою, діти використовують, щоб утримувати рівну поставу, не нахиляючись низько над зошитом чи книжкою.


Використання таких оздоровчих технологій на уроках 

ще в початковій школі дає змогу виростити 

здорову дитину!   
   

                                                                                                                                                 


Здоров'язберігаючі технології 
на свіжому повітрі
  
        Загартовування - це науково обгрунтоване систематичне використання природних факторів природи підвищення стійкості організму до несприятливих умов навколишнього середовища. 
З історії
           Загартовування повітрям, водою і сонцем як інструментами підвищення опірності організму різним умов зовнішнього середовища використовувалося з давніх часів. Практичну користь загартовування визнавали такі авторитети, як Авіценна і Гіппократ - прихильники використання в оздоровчих цілях холодних обтирань, душу і ванн. Методи загартовування новонароджених у скіфів описували Геродот і Тацит; є дані про традиції якутів обтирати новонароджених снігом, у деяких інших народів прийнято обливати немовлят холодною водою кілька разів на день, починаючи з перших днів життя. І в Древній Русі, за свідченням літописця Нестора, вважалося чеснотою з самого раннього дитячого віку привчати тіло до холоду і негоди за допомогою лазні та купання в холодній воді.

        Загартовування учнів нашої школи дозволяє їхньому організму зберігати працездатність і здоров'я в екстремальних умовах середовища. Тренуючи організм - учень пережите оздоровчий засіб, але для досягнення бажаного ефекту необхідно дотримуватися певних принципів загартовування - систематичності (загартовуватися в домашніх умовах), поступовості (змижувати або збільшувати температуру) та послідовності. Належну увагу адміністрація школи та медична сестра приділяють індивідуальній особливості кожного учня для уникнення захворювання взимку та перегрівання влітку.

        Тому в нашій школі повелась традиція - кожного року у вересні та квітні відбуваються туристичні прогулянки до лісової галявиниа взимку "Свято СНІГОВИКА" в якому беруть участь учні 5-х - 11-х класів.  

Похід в ліс 

(16.09.2011)

            

       

"Свято СНІГОВИКА"