Вітаю Вас, Гість
Заступник директора з виховної роботи: Бойко Людмила ВІкторівна


 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Головною тенденцією виховання в нашій школі стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.

Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних   і   національних   цінностей   та   відповідна   сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання учнів нашої школи здійснюється для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

Тому виховна робота закладу здійснюється за програмою

                "Основні орієнтири виховання"                       

1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМЇ, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ