Вітаю Вас, Гість

                                                         ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ

                                                     ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ

                         ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

1.Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти з залученням усіх учасників освітнього процесу.

2.Впровадження системи управління якістю освіти , забезпечення оперативного керування процесом вивчення.

3.Підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти шляхом забезпечення компетентнісного підходу у викладанні навчальних предметів, підвищення ефективності навчальних   занять, оцінка якості педагогічної діяльності вчителів.

4.Забезпечення  комфортних і безпечних умов для навчання та праці в освітньому середовищі:

* створення умов для навчання,

*забезпечення  належного  рівня пожежної безпеки, проведення роз’яснюючої роботи щодо попередження виробничого травматизму, дотримання вимог щодо ОП, безпеки життєдіяльності усіма учасниками освітнього процесу;

*забезпечення умов для якісного та безпечного здорового харчування, формування етичних навичок здорового способу життя;

8 створення умов для безпечного використання мережі Інтернет, формування навички безпечної поведінки в Інтернеті;

* оновлення підходів до реалізації питань адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу та професійної адаптації молодих педагогів.

5.Створення інформаційного простору в освітньому середовища .

6.Створення системи оцінювання діяльності вчителів:

* розробка ефективного планування,вивчення діяльності педагогів з питання використання сучасних підходів до організації освітнього процесу;

* створення умов для безперервного підвищення кваліфікації, педагогічної майстерності ;

* організація співпраці  та забезпечення зворотного зв’язку з учнями , батьками щодо питань забезпечення якості освіти;

* чітке дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної доброчесності.

7.Вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.

8.Підвищення якості підготовки учнів старшої школи до ЗНО.

9.Продовження роботи з реконструкції навчальних кабінетів, а саме: забезпечення сучасним обладнанням та доступом до мережі Інтернет.

 

Циклограма  внутрішнього моніторингу якості освіти у Ватутінському  ліцею №5

       Внутрішній моніторинг за станом викладання навчальних дисциплін :

- циклограма внутрішнього моніторингу за станом викладання за станом викладання предметів;

- циклограма внутрішнього моніторингу за станом ведення документації;

       Внутрішній  моніторинг з питань ОП.

       Внутрішній моніторинг за виконанням законодавчих нормативних документів.

       Перспективний план внутрішнього моніторингу на 2020-2025 роки.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ