Вітаю Вас, Гість

Типовий навчальний план для 1-2 класів початкової школи з українською мовою навчання

Типовий навчальний план для 1-2 класів початкової школи з українською мовою навчання (ред.Шиян Р.Б.)

 Навчальні предмети               Кількість годин на тиждень у класах

   Клас                                            1                  2                         Разом

 Українська мова                          5                  5                           10

 Іноземна мова                              2                  3                             5

 Математика                                 3                   3                             6

 Я досліджую світ*                      7                   8                           15

 Мистецтво**                               2                   2                            4

 Фізична культура ***                 3                   3                             6

 Усього                                         20+3             21+3                     41+6

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

                                                        1                    1                          2

 Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

                                                       20                 22                          42                                                              Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

                                                        48                          23                 25                                                

 * Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2;

 математична - 1;

природнича, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична - разом 4; інформатика - 1 (у 2 класі)

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» *** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються Мовно-літературна освітня галузь Рідномовна освіта (українська мова і література, мови і літератури корінних народів та національних меншин)

Категорія: НУШ | Додав: Admin_sc_5 (18.06.2020)
Переглядів: 33 | Рейтинг: 0.0/0